Πολιτική απορρήτου

A. Εισαγωγή

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

B. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι μοναδικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση e-mail καθώς και πιθανώς κάποια στοιχεία από το περιεχόμενο του μηνύματος που θα μας στείλετε.

Σε περίπτωση που δεν μας στείλετε ποτέ ηλεκτρονικό μήνυμα, δεν πρόκειται ποτέ να συλλεχθούν στοιχεία σας όπως η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας, το λειτουργικό σας σύστημα, οι σελίδες μας που επισκεφθήκατε καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ούτε και υπάρχουν φόρμες εγγραφής χρήστη στον ιστότοπό μας.

Προτού αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Γ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για την επικοινωνία μας με εσάς για να σας δώσουμε την πληροφορία που μας ζητήσατε.

Δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε σε κανέναν τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία.

Δεν πρόκειται να σας στείλουμε διαφημίσεις ούτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δηλώσατε, ούτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που πιθανόν μας δώσατε, ούτε ακόμα και στο τηλέφωνο που πιθανόν μας δώσατε.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης καθώς και τη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και άλλες χρήσεις.

Σας δίνεται η δυνατότητα (στο τέλος της φόρμας επικοινωνίας) να μαρκάρετε το τετραγωνίδιο που ζητά να μην κρατήσουμε κανένα στοιχείο σας μετά την επικοινωνία μαζί σας.

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε οποτεδήποτε θέλετε, ένα σχετικό μήνυμα για την διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων.

Δ. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

  • στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου
  • σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
  • με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)
  • σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Ε. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

  • Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή υποβάλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπό μας, δύνανται είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.
  • Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην ενότητα αυτή.

ΣΤ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

  • Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Ζ. Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπό μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας.

Η. Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε.

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες..

Στην πράξη, συνήθως αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μόνο για την επικοινωνία μας με εσάς.

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

Θ. Cookies

Ο ιστότοπος μας ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής.

Αναζήτηση